Możliwość złożenia reklamacji przysługuje każdemu klientowi banku. Reklamacja może tak naprawdę dotyczyć każdego produktu oferowanego przez tę instytucję finansową.

Tj. kredytu gotówkowego, pożyczki, kredytu hipotecznego, wykorzystywanej karty płatniczej, lokaty jak i bankowości indywidualnej i elektronicznej.

Poprawnie złożona reklamacja oczywiście musi zostać rozpatrzona przez instytucje finansową w odpowiednim czasie o czym zostaniemy poinformowani.

Jednakże, zazwyczaj dopiero w momencie, kiedy mamy rozsądny powód, aby taką reklamację złożyć zastanawiamy się jak to zrobić i jak wygląda cała procedura z nią związana.

Reklamacja do banku jest niczym innym jak pisemnym lub też ustnym zgłoszeniem zażalenia w danej sprawie.

Może ona przyjąć formę skargi na przykład na sytuację, w której dana instytucja finansowa nie wywiązała się z obowiązujących ją warunkach umowy.

W takim dokumencie zawsze warto mocno uargumentować swoje stanowisko. Chociaż nie musi to być zrobione językiem prawniczym z uwzględnieniem ustaw czy paragrafów.

Z tego też względu taką reklamacje możemy przygotować samodzielnie bez dodatkowej pomocy żadnego ze specjalistów.

Wystarczy zapoznać się z tym, jak wygląda przykładowy wzór takiego dokumentu. W jakiej sytuacji możemy taką reklamację przygotować?

Tak naprawdę zawsze, kiedy zauważymy jakieś działania sprzeczne z umową zawartą z bankiem lub też regulaminem świadczenia usług.

Taka reklamacja może więc dotyczyć nieprawidłowego naliczania płatności – np. za prowadzenie konta w banku, operowanie kartą płatniczą albo też za wykonywanie przelewów.

Możemy też złożyć reklamację związaną z dłuższą niedostępnością bankowości elektronicznej, kiedy to przez wiele godzin byliśmy odcięci od pieniędzy z powodu zaistniałej sytuacji.

Szczególnie w sytuacji, jeśli bank wcześniej nie poinformował nas o tym, że serwis w danym terminie będzie niedostępny.

Reklamacja do banku – jak napisać?

Co należy uwzględnić w piśmie reklamacyjnym?

1. Najważniejszą i najbardziej oczywistą sprawą są nasze szczegółowe dane osobowe.

Jest to imię, nazwisko, numer pesel, NIP lub REGON jeśli prowadzimy własną działalność gospodarczą, adres do korespondencji oraz aktualne dane kontaktowe.

Ważne, abyśmy też dodatkowo podali nasz numer klienta lub numer konta, jeśli takie dane zostały nam przydzielone.

2. Koniecznie trzeba wskazać jakiego produktu bankowego dotyczy reklamacja.

3. Trzeba zawrzeć uzasadnienie złożenia reklamacji, a więc to, czego ona dotyczy. Warto zastosować konkretną argumentację, dlaczego naszym zdaniem bank nie wywiązał się ze świadczenia danej usługi należycie.

4. Warto zawrzeć także swoje oczekiwania, co do rozwiązania zaistniałej sytuacji. Możemy tutaj zamieścić roszczenie zwrotu pieniędzy, odszkodowania lub też pożądanej dla nas odpowiedzi ze strony banku.

5. Do reklamacji możemy też dołączyć załączniki w postaci zdjęć, dokumentów oraz innych dowodów zaniedbania ze strony banku, które to materiały mają przemawiać na naszą korzyść.

W jaki sposób dostarczyć bankowi tak przygotowaną reklamację?

Sposobów jest kilka i sami możemy zdecydować, który z nich okaże się dla nas najwygodniejszy.

Przygotowany dokument zawsze warto mieć w dwóch egzemplarzach „na wszelki wypadek” i jeden z nich zostawić u siebie w dokumentach.

Ten przeznaczony dla banku możemy natomiast zanieść do jednej z placówek.

Mamy też możliwość wysłania reklamacji listem, e-mailem i poprzez skorzystanie z konta w bankowości elektronicznej.

W tym systemie często będziemy mieli taką możliwość za pośrednictwem specjalnego formularza.

Co ciekawe, niektóre banki dają także możliwość zgłoszenia takiej reklamacji ustnie, na przykład poprzez telefoniczny kontakt z bankiem.

Reklamacja do banku – jak długo będziemy musieli czekać na odpowiedź?

Według obowiązującego prawa bank ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji.

Jeśli jednak wystąpią wyjątkowe okoliczności, w związku z którymi czas ten miałby zostać przekroczony – powinniśmy o tym zostać poinformowani.

Wówczas powinniśmy się spodziewać rozpatrzenia reklamacji do 60 dni od daty jej złożenia.

Co zrobić w przypadku, kiedy odpowiedź banku na reklamację nie będzie zadowalająca?

Może się tak zdarzyć, że nie do końca wszystko pójdzie po naszej myśli i bank nie rozpatrzy naszej reklamacji pozytywnie.

Wówczas możemy się od tej decyzji odwołać. Ale czas, jaki mamy na wykonanie tej procedury może być przez każdy bank inaczej określony. Dlatego też w jednym banku mogą to być 2 tygodnie, a w drugim miesiąc.

W takim przypadku warto zorientować się wcześniej, na jakich zasadach odbywa się to w naszej instytucji finansowej.

Dodatkowo, w wielu bankach bardzo często działa osoba, która pełni funkcję Rzecznika Klienta. Do takiej osoby również możemy się zwrócić w sytuacji, kiedy nasza reklamacja nie zostanie pozytywnie rozpatrzona.

Specjalista ten będzie mógł udzielić nam rad lub wskazówek co do tego, jakie następne kroki można podjąć.

Kolejnymi instytucjami, do których można się odwołać jest: Rzecznik Finansowy, Rzecznik Konsumenta, Arbiter Bankowy, a także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W wielu przypadkach jednak najpierw trzeba wyczerpać wszystkie możliwości składania reklamacji i wszelkie możliwości odwoływania się od negatywnej decyzji banku.

Reklamacja do banku – podsumowanie

Konkludując, jeśli tylko uważamy, że bank popełnił błąd, nie dotrzymał warunków zawartej z nami umowy lub też naruszył regulamin – zawsze jako konsumenci mamy prawo do zgłoszenia reklamacji.

Z pewnością, warto jednak poświęcić kilka chwil na to, aby dokument przygotować we właściwy sposób.

Nie bez znaczenia jest też uzasadnienie naszego stanowiska oraz użyta przez nas argumentacja zawarta w takiej reklamacji.

Im bardziej rzeczowa i konkretna – tym lepiej, bo to daje nam większe szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

Dobrym pomysłem może być nawet wskazanie zapisu w umowie lub też w regulaminie, który naszym zdaniem został złamany.

Dodatkowo, warto mieć na względzie, że zawsze możemy też odwołać się od negatywnej odpowiedzi ze strony banku, albo też w ostateczności – zwrócić się o pomoc także i do innych instytucji.

Pamiętajmy o tym, że jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego banku, zawsze możemy go zmienić.

Na rynku mamy spory wybór instytucji, które oferują bardzo szeroki wachlarz produktów i usług – https://rankingkont.org/

4/5 - 5 głosów