Promocje bankowe polegają na organizowaniu specjalnych akcji, dzięki którym instytucje pozyskują nowych klientów. Udział z nich pozwala uczestnikowi na zdobycie nagrody, a także zapewnia atrakcyjne warunki korzystania z danego produktu.

Wymogiem otrzymania premii jest podpisanie umowy z bankiem oraz spełnienie kilku wymagań. Promocje najczęściej dotyczą kont osobistych i firmowych, a także rachunków oszczędnościowych, lokat i kart kredytowych.

Czym są promocje w bankach i w jakim celu są organizowane?

Banki organizują promocje głównie ze względów marketingowych. Koszt przygotowania takiej akcji jest niższy, niż inwestycja w klasyczną kampanię.

Wypłata premii dla pojedynczego klienta również wypada korzystnie, zwłaszcza w zestawieniu z pozyskaniem go dzięki reklamie telewizyjnej. Dla banków stanowi to długoterminową inwestycję.

Klient zachęcony premią być może zostanie na dłużej, a także zdecyduję się na ulokowanie swoich oszczędności lub zaciągnięcie kredytu.

Promocje w bankach mają zwykle proste zasady. Nie trzeba nawet wychodzić z domu, żeby z nich korzystać. Akcje tego typu organizowane są wyłącznie przez internet.

Poza samą nagrodą, konsument biorący udział w promocji odnotowuje też dodatkowe korzyści.

Konto lub kartę dostępną w ramach akcji można przetestować, a także sprawdzić wygodę korzystania z aplikacji mobilnej czy bankowości elektronicznej.

Jeżeli produkt jest reklamowany jako darmowy, wystarczy zapoznać się z wymaganiami, spełnić warunki i korzystać z niego bezpłatnie.

Promocje - korzyści dla banków i klientów

Z czego się składają promocje bankowe i jakie są ich rodzaje?

Promocje bankowe dotyczą głównie kont osobistych. W takim przypadku nagroda jest wypłacana za założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, a także aktywne korzystanie z niego.

Większość kont objętych promocją jest warunkowo bezpłatna. Aby zatem korzystać z nich za darmo, trzeba spełnić określone wymagania.

W przeciwnym razie bank może naliczyć pewne opłaty z usługi. Instytucje sporo zarabiają właśnie na kontach, które zakładają nowi klienci.

Poza rachunkami osobistymi, promocje coraz częściej dotyczą kart kredytowych.

W ich przypadku premia może być nawet wyższa. Inne są również wymagania dla uzyskania nagrody, ponieważ mogą dotyczyć np. dodatkowych transakcji z użyciem karty.

Dodatkową zaletą takich akcji jest możliwość uzyskania pozytywnych wpisów do BIK-u, a tym samym wypracowania lepszej historii kredytowej.  

Premią w przypadku większości akcji jest gotówka, ale niektóre mogą też pozwalać na otrzymanie e-vouchera czy nagrody rzeczowej.

W przypadku promocji dotyczących lokat i rachunków oszczędnościowych, jako bonus uzyskać można podwyższone oprocentowanie i tym samym dodatkowe odsetki od gromadzonych pieniędzy.

Warunki wymagane do spełnienia w ramach promocji są zwykle dość zbliżone, a ich szczegółowy wykaz zawsze znajduje się w regulaminie.

Produkty bankowe z promocjami

Jak zostać uczestnikiem promocji bankowej?

Promocje bankowe z reguły dostępne są tylko przez internet. Z tego względu nie da się założyć premiowanego konta lub karty w stacjonarnym oddziale.

Aby zostać uczestnikiem akcji, trzeba przejść na stronę ofertową oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wniosek ten powinien zawierać wymagane dane, a także wyrażone zgody na przesyłanie treści marketingowych.

Zależnie od regulaminu akcji, konieczne może być dołączenie skanu lub zdjęcia dowodu osobistego czy też zaświadczenia o dochodach – w przypadku zakładania karty.

Po złożeniu wniosku należy zawrzeć umowę z bankiem, co zwykle da się zrobić na różne sposoby.

Prostym i wygodnym rozwiązaniem jest zamówienie kuriera, który przywiezie wszystkie dokumenty do podpisu, zweryfikuje tożsamość klienta oraz dostarczy umowę do banku.

Obecnie popularną metodą staje się też weryfikacja danych poprzez wykonanie zdjęcia selfie, zwykle z użyciem aplikacji mobilnej banku.

Metodą weryfikacji może być również wykonanie przelewu z innego konta bankowego.Umowę da się ponadto zatwierdzić w czasie rozmowy wideo z konsultantem.

Ostatecznie można też podpisać dokumenty w stacjonarnym oddziale, przy czym sam wniosek o konto lub kartę objęte promocją musi być złożony przez internet.

Obecnie coraz więcej banków oferuje również opcję zawarcia umowy poprzez weryfikację SMS i odbiór dokumentów na e-mail.

Po podpisaniu umowy trzeba po prostu spełnić warunki promocji, które są podane w regulaminie. Z reguły dotyczą one wykonania przelewu, zapewnienia wpływów, realizacji płatności kartą czy zalogowania się do aplikacji mobilnej.

Jeżeli wszystkie wymagane aktywności zostaną wykonane, klient otrzyma nagrodę do ustalonego w umowie terminu.

Premia w formie gotówki zwykle trafia prosto na konto, a vouchery czy kody rabatowe są wysyłane mailem i w wiadomości SMS. Nagrody rzeczowe organizatorzy przesyłają pocztą. 

Korzystanie z promocji bankowej - krok po kroku

⭐️ RANKING PROMOCJI BANKOWYCH – CZERWIEC 2024 ⭐️

1. mBank promocja520 zł premii oraz 6,5% na koncie oszczędnościowym

2. Citi Handlowy promocja700 zł premii za aktywność na rachunku

3. ING Bank Śląski promocja500 zł premii oraz 5,5% na koncie oszczędnościowym

4. Pekao Bank promocja200 zł premii oraz 7% na koncie oszczędnościowym

5. VeloBank promocja540 zł moneyback oraz 60 zł za zalogowanie się w aplikacji mobilnej banku

Jak mądrze korzystać z promocji bankowych?

Przed wzięciem udziału w promocji warto mieć pewność, że faktycznie uda się spełnić wszystkie formalne warunki uczestnictwa.

Poza podstawami dotyczącymi pełnoletniości czy zdolności do czynności prawnych, bank może wymagać od klienta nieposiadania produktów ze swojej oferty. Taki akcje są zwykle kierowane tylko do nowych klientów

Adresatami niektórych promocji mogą być natomiast jedynie firmy, przez co wymogiem jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Warto też wybierać akcje, których warunki są jasne i zrozumiałe. W wielu regulaminach występują zapisy budzące wątpliwości przy interpretacji. Lepiej ich unikać, aby zaoszczędzić sobie nerwów.

Nie warto też wnioskować o produkty, z których rezygnacja będzie trudna, czasochłonna lub obarczona uporczywymi konsekwencjami. Należy też zawsze oszacować wszystkie koszty związane z uczestnictwem.

Wiele interesujących akcji jest niestety powiązanych z produktami, które w praktyce nie są zbyt przydatne. Wciąż jednak mogą posiadać spore wymagania pod względem warunków aktywności.

Z tego względu zawsze warto zastanowić się, czy udział w takiej akcji będzie warty zachodu i poświęcania czasu. Przy okazji dobrze jest zwrócić uwagę na politykę danego banku w zakresie promocji. 

Jak na promocji bankowej zarobić a nie stracić

Czy da się zmaksymalizować zyski z promocji bankowych?

Warto brać udział we wszystkich możliwych promocjach, ponieważ pozwala to na uzbieranie nawet kilku tys. złotych w kilka miesięcy.

Warunkiem jest oczywiście spełnienie warunków każdej akcji, dlatego przed przed przystąpieniem do każdej z nich trzeba dokładnie sprawdzić regulamin. Warto tez namawiać do udziału w promocjach inne osoby.

Banki prowadzą różne programy, dzięki który można polecać ich ofertę znajomym, zbierać punkty i otrzymywać w ten sposób dodatkowe nagrody.  
 
Aby maksymalizować zyski promocji, warto też pamiętać o karencji. Dotyczy to czasu, który musi upłynąć od zamknięcia jednego produktu w banku do momentu ponownej możliwości wzięcia udziału w akcji tej samej instytucji.

Zasady obowiązujące w okresie karencji bywają różne. Niektóre banki nie pozwalają na wnioskowanie jedynie o ten sam produkt, podczas w innych wszystkie promocje pozostają niedostępne.

Dla instytucji karencja stanowi formę zabezpieczenia, ponieważ chroni przed cyklicznym udziałem klientów w akcjach.

Warto też pamiętać o okresie wypowiedzenia. W praktyce jest to czas, po którym bank definitywnie zamyka produkt oraz kończy współpracę z klientem. Z reguły okres wypowiedzenia wynosi 30 dni.

Warto pilnować go tak samo, jak okresu karencji. W ten sposób można dokładnie określać momenty, w których udział w kolejnej promocji danego banku jest ponownie możliwy.

W jaki sposób zmaksymalizować swoje zyski na promocjach bankowych

W jaki sposób banki promują swoje akcje?

Banki zwykle organizują promocje poprzez pośredników, czyli agencje mediowe i reklamowe. Takie rozwiązanie wypada dla nich taniej, niż inwestowanie w budowę całej infrastruktury oraz zatrudnianie nowych pracowników.

Pośrednik odpowiada za zgromadzenie partnerów promujących akcję, którzy ją opisują oraz udostępniają klientom za pośrednictwem dedykowanej strony.

Informacje o promocji często nawet nie znajdują się w oficjalnym serwisie banku, ponieważ nie on jest głównym organizatorem.

Niektóre banki nie korzystają z usług pośrednika i same promują swoje akcje. W takim przypadku informacje o akcji są dostępne bezpośrednio na stronie instytucji.

Użytkownicy mogą jednak osiągnąć wiele korzyści przy korzystaniu z dedykowanych serwisów do zakładania kont czy kart.

W ten sposób maja pewność aktualności i prawdziwości akcji, co niweluje ryzyko omyłkowego założenia produktu nieobjętego bonusem.  

Z promocji bankowych dostępnych online nie da się też skorzystać podczas wizyty w oddziale stacjonarnym czy nawiązania kontaktu na infolinii. Internet stanowi dla banków najtańsze źródło pozyskiwania nowych klientów.

Odziały i infolinie trzeba utrzymywać, co generuje spore koszty. Aby ich posiadanie było opłacalne dla banku, muszą z nich pozyskiwać klientów bez posiłkowania się akcjami promocyjnymi.

Jak banki promują swoje akcje

Jakie problemy mogą się pojawić przy korzystaniu z promocji bankowych?

W niektórych przypadkach zdarza się, że klient nie otrzyma nagrody mimo spełnienia wszystkich warunków promocji. Zwykle wynika to różnych problemów technicznych, które występują na etapie weryfikacji danych.

W takiej sytuacji warto się upewnić, czy faktycznie dopełniono wszystkich wymagań i problem leży po stronie organizatora.

Nietrudno bowiem pomylić termin, omyłkowo cofnąć zgody marketingowe, zapomnieć o niezbędnych dokumentach czy podać błędy adres e-mail.

Brak wypłaty premii może być też związany z niespełnieniem wymagań regulaminu.

Wystarczy chociażby ominąć jedną wymaganą transakcję kartą, zapomnieć o zapewnieniu wpływów na rachunek czy też po prostu nie zalogować się do aplikacji.

Nagroda może przepaść również w sytuacji, gdy uczestnik nie poda organizatorowi numeru swojego konta do wypłaty bonusu. Z premią trzeba się pożegnać także w przypadku zbyt wczesnego zamknięcia produktu.  

Jeżeli wszystkie warunki akcji rzeczywiście zostały spełnione, można złożyć reklamację do banku. Z reguły trzeba się z nią zwrócić bezpośrednio do organizatora promocji, a nie do samego banku.

W reklamacji trzeba zawrzeć wszystkie informacje i dokładnie opisać problem, a także załączyć ewentualne dokumenty ułatwiające rozpatrzenie sprawy.

Uczestnik może też nie otrzymać wiadomości z linkiem, która jest przesyłana przed wypłatą nagrody. Warto wówczas sprawdzić spam i inne foldery, a w razie konieczności również pomyśleć o łożeniu reklamacji.

Co zrobić w przypadku nieotrzymania nagrody w promocji

Jakie są częste wątpliwości i pytania dotyczące promocji bankowych?

U wielu osób promocje bankowe wzbudzają wątpliwości związane z bezpieczeństwem, a konkretnie ryzykiem przywłaszczenia danych oraz ich sprzedaży.

Takie działanie byłoby jednak niezgodne z prawem, a tym samym katastrofalne w skutkach dla banku oraz organizatora akcji.

Przy zakładaniu konta czy karty przez internet trzeba podać dokładanie takie same informacje, co podczas podpisywania umowy w oddziale. Dane te są wykorzystywane jedynie do weryfikacji tożsamości uczestnika.

W przypadku rozpowszechniania takich informacji, bank naraziłby się na utratę wszystkich klientów oraz niewyobrażalnie wysokie kary.  

Sporo pytań i obaw dotyczy też kont i kart promowanych jako bezpłatne, a konkretnie prawdopodobieństwa zmiany cennika przez bank już w trakcie obowiązywania umowy.

Instytucja rzeczywiście ma prawo to zrobić, jednak wcześniej musi poinformować konsumenta o fakcie wprowadzenia modyfikacji w opłatach i prowizjach.

Jeżeli klient nie wyrazi zgody na nowe warunki, może zrezygnować ze współpracy bez okresu wypowiedzenia.

Regulaminy promocji są też zwykle jasne i klarowne, dlatego nie trzeba obawiać się żadnych haczyków.
 
Ważną kwestią pozostaje wyrażenie zgody na kontakt w celach marketingowych. Wiele osób obawia się nachalności banku, częstego wydzwaniania i uporczywego nagabywania na nowe produkty.

W praktyce wygląda to dość różnie. Niektóre banki ograniczają kontakt do kilku SMS-ów, podczas gdy inne rzeczywiście są dość natarczywe.

Rozwiązaniem problemu może być zablokowanie numeru, założenie osobnego telefonu czy skorzystanie z aplikacji blokującej niepożądane połączenia.
 
Istnieje też możliwość uniknięcia treści marketingowych w skrzynce mailowej. Do promocji bankowych można założyć osobne konto pocztowe, która na co dzień nie będzie używana do innych celów.

W ten sposób można też utrzymać porządek, aby szybko znaleźć potrzebne informacje związane z konkretnymi ofertami. Po odebraniu nagrody wystarczy natomiast po prostu wycofać zgody marketingowe. 

Promocje bankowe - kluczowe pytania i wątpliwości

Jak zamknąć produkty po odebraniu premii?

Kiedy promocja jest już zakończona a nagroda odebrana, konto osobiste czy kartę założoną wyłącznie w tym celu można bez ponoszenia żadnych konsekwencji zamknąć. Warto jednak nieco przemyśleć rezygnację.

Nierzadko okazuje się, że dany produkt może się jeszcze przydać. Z dobrym bankiem warto pozostać na dłużej, aby w przyszłości zaciągnąć w nim kredyt lub skorzystać z innej usługi.

Nierzadko okazuje się też, że konto czy karta założone tylko w celu odebrania premii są lepsze i bardziej funkcjonalne od tych używanych wcześniej.

Ważnym aspektem przy zamykaniu konta lub karty jest utrzymanie zerowego salda rachunku. Bank może naliczyć opłaty za wypłatę pozostawionych w ten sposób środków, np. przelewem czy w kasie.

Sytuacja wygląda podobnie wówczas, gdy saldo jest ujemne. W takim przypadku trzeba pamiętać o uregulowaniu wszystkich należności, po prostu realizując przelew.

Warto też pamiętać o spełnieniu warunków bezpłatności karty czy konta, jeżeli są one zamykane przed realizacją wymaganych do tego aktywności.

Aby finalnie zrezygnować z produktu, należy cofnąć wyrażone wcześniej zgody marketingowe. Jeżeli na koncie były wykonywane jakieś ważne transakcje, warto też pobrać historię rachunku.

Banki różnie podchodzą do kwestii opłat w okresie wypowiedzenia, który trwa zwykle 30 dni.

Niektóre wciąż wymagają w tym okresie realizacji transakcji kartą czy zapewnienia wpływów dla utrzymania bezpłatności, podczas gdy w innych warunki te automatycznie przestają obowiązywać.  

Produkt bankowy da się zwykle zamknąć na kilka sposobów. Rozwiązanie najprostsze to wypowiedzenie umowy poprzez bankowość elektroniczną, jednak nie zawsze jest to możliwe. Umowa może zostać zakończona również listownie.

Jeżeli jednak konto lub kartę zakładano z weryfikacją przelewem lub metodą na selfie, bank nie dysponuje wzorem podpisu konsumenta. W takim przypadku trzeba poszukać innego rozwiązania.

Z reguły konta i karty można zamykać na infolinii, po prostu podając dane konsultantowi i potwierdzając wypowiedzenie e-mailem.  

Przy zamykaniu konta warto rozważyć opcję jego przeniesienia. Taka procedura jest realizowana przy zakładaniu nowego rachunku i wymaga złożenia wcześniejszej dyspozycji, a tym samym nadania bankowi pełnomocnictwa.

Wszystkie formalności zostaną dopełnione sprawnie i szybko, włącznie z przeniesieniem ustawień dotyczących automatycznych płatności oraz poinformowaniem pracodawcy klienta o zmienia numeru konta.

Jeżeli będziesz poszukiwać nowego rachunku osobistego, szukaj takiego, który jest darmowy w utrzymaniu – https://kontobankowebezoplat.pl/konto-bez-oplat/

Na koniec warto też pamiętać, że rezygnacja z produktu po zakończeniu promocji nie jest niczym złym. Banki sporo zarabiają na swoich klientach i bardzo dobrze wiedzą, że wielu z nich odejdzie po otrzymaniu premii.

Sporo konsumentów jednak zostanie na dłużej, a to właśnie dla takich osób banki organizują takie akcje. Z zamykaniem produktów nie warto też czekać, ponieważ może to opóźnić możliwość udziału w kolejnych promocjach bankowych.

Rezygnacja z produktu po zakończeniu promocji - o czym należy pamiętać

5/5 - 1 głosów