KREDYT STUDENCKI – CZYM JEST, DLA KOGO I CZY SIĘ OPŁACA

KREDYT STUDENCKI

Kredyt studencki to dobry sposób na sfinansowanie swojego utrzymania przez okres studiów.

Jest to forma finansowania, która w założeniu ma pomóc w ukończeniu studiów osobom z rodzin mniej zamożnych.

Kredyt studencki jest dotowany przez państwo, co czyni go jednym z najtańszych produktów dostępnych na rynku finansowym.

Kredyt studencki można przeznaczyć na własne wydatki, koszty utrzymania poza domem, a nawet drobne inwestycje.

Od stycznia 2019 r. ustawą Konstytucja dla Nauki zmieniono nieco zasady przyznawania kredytu studenckiego. Obecnie o kredyt mogą wnioskować studenci, którzy nie ukończyli 30 lat i doktoranci przed 35 rokiem życia.

Dodatkowo, można o niego zabiegać w dowolnie wybranym momencie roku.

Dla kogo kredyt studencki?

Kredyt studencki nie jest dla każdego. Aby go otrzymać, trzeba spełnić kilka warunków. Kluczowe jest bycie studentem lub doktorantem i przedłożenie stosownego zaświadczenia.

W przypadku osób, które dopiero ubiegają się o przyjęcia na studia konieczne jest przedłożenie bankowi zaświadczenia o przyjęciu na pierwszy rok.

Kolejne kryterium związane jest z dochodami, które nie mogą przekroczyć 2500 zł netto na osobę w rodzinie. Bank kredytujący zapewne będzie wymagał poręczenia kredytu przez rodziców wnioskującego.

Jeśli nie będą oni mogli sprostać wymogom dochodowym o poręczenie można się starać w Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nie w każdym banku można złożyć wniosek o kredyt. Wnioski przyjmują: PKO BP, Bank Pekao, BPS i zrzeszone z nim banki spółdzielcze oraz SGB-Bank, także ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi.

Utrzymywanie się z kredytu w czasie nauki jest bardzo korzystne, bo praktycznie darmowe. Student zyskuje namiastkę finansowej wolności – oczywiście zachowując odpowiednią skalę 😉

Wysokość oprocentowania określa ustawa i wynosi ono zaledwie połowę stopy redyskontowej NBP (obecnie 0, 87 proc. w skali roku).

Kredyt studencki w praktyce

Jak to wygląda w praktyce?

Kredyt udzielany jest na okres studiów, nie dłużej jednak niż na 6 lat. Doktoranci mają możliwość przedłużenia go o kolejne 4 lata.

Wypłacany jest w ratach miesięcznych na rachunek bankowy – np. na konto dla studenta, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Wypłata ulega zawieszeniu w trakcie urlopu dziekańskiego czy zdrowotnego.

Wysokość transz wynosi 600 zł miesięcznie, z tym, że można je podwyższyć do 1000 zł lub obniżyć do 400 zł. Kwotę w transzach można zmieniać, dostosowując ją do aktualnych potrzeb.

Warunkiem wypłaty transz w kolejnych semestrach jest przedstawienia bankowi ważnej legitymacji studenckiej.

Jeśli studentowi nie uda się zaliczyć semestru bank zaprzestanie wypłaty kolejnych transz kredytu. Co bardzo istotne, kredytu nie spłacamy w trakcie studiów i przez pierwsze dwa lata po ich zakończeniu.

Jeśli student skończy studia w gronie najlepszych absolwentów, może liczyć na umorzenie części kredytu. Podstawą do umorzenia jest zaświadczenie wystawiane przez uczelnię.